Servicekosten kunnen omlaag
 
Vervolgonderzoek

Als uit de Servicekostenscan blijkt dat u niet alleen nu te veel betaalt, maar er een duidelijke indicatie is dat in voorgaande jaren ook te veel servicekosten in rekening zijn gebracht, stelt Servicekosten Consultancy een Vervolgonderzoek in.
In dit vervolgonderzoek worden de servicekostenafrekeningen van de afgelopen jaren geanalyseerd.

Dit vervolgonderzoek kan onder andere bestaan uit een boekenonderzoek van voorgaande jaren, een aanvullend locatieonderzoek en een servicekosten-methodiek onderzoek. Indien uit het Vervolgonderzoek blijkt dat er daadwerkelijk te veel betaald is, krijgt u advies over het dan te volgen traject. Servicekosten Consultancy adviseert en begeleidt u in het gekozen traject.

Bij aanvang van het traject van servicekostenscan en vervolgonderzoek wordt naast de vaste vergoeding voor de servicekostenscan ook een vergoeding overeengekomen over het vervolgtraject.