Servicekosten kunnen omlaag
 
Adviesscan

Bij de zoektocht naar een geschikte bedrijfslocatie of winkel voor uw onderneming wordt uiteraard stevig onderhandeld over de huurprijs. Ondernemers staan vaak niet stil bij de hoogte van de servicekosten en nemen deze kosten (meestal in de vorm van een voorschot met naverrekening) maar voor lief. De hoogte van de servicekosten is vaak aanzienlijk en heeft effect op de gehele looptijd van uw overeenkomst (veelal minimaal 5 jaar). Te vaak worden ondernemers achteraf onplezierig verrast door de hoogte van de uiteindelijk afrekening, deze blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan de betaalde voorschotten. Hier was in de budgetten geen rekening gehouden!

Ondernemers kunnen wel degelijk invloed uitoefenen op de hoogte van de voorschotten en de uiteindelijke afrekening, maar dit gebeurt in de praktijk te weinig!

Servicekosten Consultancy biedt u de mogelijkheid de servicekosten te analyseren in het traject voordat u de huurovereenkomst aangaat. "Voorkomen is beter dan blussen".

In deze oriƫntatiefase wordt de informatie over de servicekosten verzameld, die nodig is voor een goed advies.
Het gaat hierbij om:

  • de specifieke informatie van de bedrijfslocatie of winkel die u op het oog hebt.
    de afspraken over de servicekosten in de concept overeenkomst en algemene voorwaarden.

  • de informatie over de afrekeningen(methodiek) van voorafgaande jaren.

  • We analyseren de informatie en geven advies over mogelijke aanpassingen aan de conceptovereenkomst en algemene voorwaarden om onduidelijkheden en verrassingen in de vorm van te hoge eindafrekeningen in de toekomst te voorkomen. Tevens geven we advies over mogelijke verbeteringen/verlagingen van de servicekosten.

Indien u bij deze zoektocht al gebruik maakt van bijvoorbeeld een aanhuurmakelaar, gaan we uiteraard in overleg met deze makelaar.