Servicekosten kunnen omlaag
 
Welkom

Bij 8 op de 10 bedrijven zitten fouten in de servicekostenafrekeningen!

Controle van de servicekostenafrekening is de moeite waard!

Servicekosten Consultancy is een onafhankelijk bureau dat voor huurders van kantoor- en/of bedrijfsruimte de servicekostenafrekeningen onderzoekt, waarbij het belang van de huurder de enige prioriteit is!

Huurders worden regelmatig onaangenaam verrast door de hoogte van de servicekostenafrekening. Voor huurders zijn servicekosten een substantieel deel van de jaarlijkse kosten voor de huisvesting. In de praktijk blijkt dat huurders veelal servicekostenafrekeningen krijgen die weinig transparant zijn en geen inzicht geven hoe de servicekosten-afrekening tot stand is gekomen. 

De afrekening levert voornamelijk vragen op en maakt een objectieve beoordeling van de hoogte van de kosten onmogelijk.

Stel uzelf eens de volgende vragen:

  • Hoe wordt de servicekostenafrekening opgesteld, hoe worden de kosten opgebouwd en verdeeld (rekenmethodiek)?

  • Welke kosten mogen conform wetgeving, huurovereenkomst, allonges en/of algemene voorwaarden daadwerkelijk worden doorberekend aan mijn onderneming?

  • Hoe gaat mijn verhuurder om met de kosten voor leegstand?

  • Wat doet mijn verhuurder om de servicekosten te reduceren?

Heeft u geen eenduidig antwoord op één of meer van de (relevante) bovenstaande vragen, maar heeft u als ondernemer wel behoefte aan deze antwoorden?

Tevens adviseren en assisteren we in de fase voordat u een nieuwe huurovereenkomst sluit of deze verlengt. 

Neem de proef op de som en neem vrijblijvend contact met ons op. 
U zult versteld staan van de financiële voordelen die u kunt behalen!