Laat uw servicekostenafrekeningen regelmatig controleren

Servicekosten Consultancy is een onafhankelijk bureau dat de servicekostenafrekeningen van kantoor- en/of bedrijfsruimte onderzoekt.

Servicekosten Consultancy wordt tevens door rechtbanken ingehuurd als onafhankelijke deskundige bij geschillen over servicekosten tussen huurder en verhuurder.

Huurders worden regelmatig onaangenaam verrast door de hoogte van de servicekostenafrekening. In de praktijk blijkt dat huurders veelal afrekeningen krijgen die weinig transparant zijn en geen inzicht geven hoe deze tot stand is gekomen.
De afrekening levert voornamelijk vragen op en maakt een objectieve beoordeling van de hoogte van de kosten praktisch onmogelijk.
Stel uzelf eens de volgende vragen:

  • Hoe wordt de servicekostenafrekening opgesteld, hoe worden de kosten opgebouwd en verdeeld (rekenmethodiek)?

  • Welke kosten mogen conform wetgeving, huurovereenkomst, allonges en/of algemene voorwaarden daadwerkelijk worden doorberekend aan mijn onderneming?

  • Hoe gaat mijn verhuurder om met de kosten voor leegstand?

  • Wat doet mijn verhuurder om de servicekosten te reduceren?

Heeft u geen eenduidig antwoord op één of meer van de (relevante) bovenstaande vragen, maar heeft u als ondernemer wel behoefte aan deze antwoorden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.